Skip to main content

Succesvolle bedrijven in 2023 helpen medewerkers hun purpose te vinden. Anderen zien hen vertrekken.

Het is precies een jaar geleden dat de laatste coronaregels kwamen te vervallen. Door het opheffen van de 1,5 meter afstand regel leek alles weer terug naar het oude te gaan. Mensen zochten elkaar weer op en kantoren begonnen zich weer te vullen. Maar er was wel degelijk iets veranderd. Eén op de vijf mensen wisselden het afgelopen jaar van baan. Eén op de vijf! Een nieuw record. Nooit eerder werden zoveel mensen benaderd door jobhunters als in Q2 van 2022.

De pandemie zorgden bij velen voor een moment van bezinning en reflectie. Is het werk dat ik nu doe ook echt in lijn met mijn purpose? En hoe geef ik eigenlijk zin aan mijn leven? Belangrijke vragen voor mensen. Maar juist ook voor werkgevers. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun purpose nastreven in het werk significant productiever zijn dan mensen die dat niet doen. Ook zijn ze gezonder, veerkrachtiger en blijven vaker bij het bedrijf. Als de purpose van de medewerker in lijn ligt met de purpose van het bedrijf, breiden de voordelen zich uit tot een grotere betrokkenheid, een verhoogde loyaliteit en een grotere bereidheid om het bedrijf aan te bevelen bij anderen.

Succesvolle bedrijven in 2023 spelen in op de behoefte om mensen te helpen hun purpose te vinden. Zij trekken talentvolle mensen aan en weten hen langdurig aan zich te binden. Drie heldere stappen om hier nu mee te beginnen zijn:

1) Begin met de purpose van de organisatie.
Het lijkt misschien tegenstrijdig om eerst naar de purpose van de organisatie te kijken in de hoop de purpose van je werknemers te ondersteunen, maar dit deel heb je zelf in de hand. Een heldere missie statement formuleren is één ding en vraagt de nodige aandacht. Maar een quote op de muur of website is lang niet genoeg. Als de purpose in de praktijk niet terugkomt, werkt dit contraproductief. Ga met je medewerkers het eerlijke gesprek aan over de impact van het bedrijf op de wereld.

2) Help medewerkers met het formuleren van hun persoonlijke purpose
Sommige bedrijven geven medewerkers een extra verlofdag om over hun purpose na te denken. Hoewel goed bedoeld vraagt het formuleren van een persoonlijke purpose meer tijd en aandacht dan één middagje op de hei. Er heerst een duidelijke behoefte van medewerkers om actief gesteund te worden in dit proces. Collectieve meetings en intensieve sessies in kleine groepen klinken misschien niet zo sexy als betaald verlof, maar ze zijn veel effectiever om werknemers te helpen een persoonlijke purpose te formuleren en te doorleven.

3) Maak purpose onderdeel van de ontwikkelgesprekken
Wanneer werknemers de kans krijgen om na te denken over hun purpose en hoe dit aansluit bij hun ontwikkeldoelen en die van het bedrijf, gebeuren er de juiste dingen. De uitdaging zit in het internaliseren van dergelijke ontwikkelgesprekken. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers. Leiders en managers zullen hier het juiste voorbeeld in moeten geven en bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. Weinig dingen zijn persoonlijker dan gesprekken over hoe je zin geeft aan je leven. Wanneer leidinggevenden en medewerkers hier het echte gesprek over voeren heb je de gouden formule van een succesvol bedrijf in handen.

Inspiratiebron: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/help-your-employees-find-purpose-or-watch-them-leave

Leave a Reply